Den nasjonale konferansen om mangfoldsledelse arrangert av Seema AS
 

Mangfoldsledelse 2019 er en plattform for aktører som aktivt setter mangfold på agendaen, og jobber med å forstå, lede og fremme mangfoldet.


 
 

Mangfold er verdiskapende. Trond Riiber Knudsen på konferansen 2016.

 
 
 
 Les her hvorfor Loveleen R Brenna mener at mangfold og mangfoldsledelse viktig.

Les her hvorfor Loveleen R Brenna mener at mangfold og mangfoldsledelse viktig.

 Mangfoldsledelse 2019

Norske organisasjoner har til gode å jobbe strategisk med mål og tiltak for å øke og bruke mangfoldet optimalt. Det stopper ved tallfesting av minoriteter og kjønn. Organisasjoner bør jobbe proaktivt for å benytte humankapitalen optimalt samt planlegge kompetansen for fremtidig vekst.

På konferansen vil ledende organisasjoner og personer innen mangfoldsledelse dele hvordan de jobber for å utløse potensialet i mangfoldet, eller hvordan de har utviklet eller transformert sin organisasjonskultur for å benytte alle ressursene optimalt.

 
Foto Mariell Midtb+© B+©yum_Kikkut_Forsker Marte Cecilie__2.jpg

Q&A med Marte C. W. Solheim

Q: Hvordan kan mangfold defineres?
A: Man er ikke mangfoldig alene, men man er mangfoldig i en gruppe, og da ved at man sammenligner en eller annen karakteristikk opp mot de andre i gruppen. Denne karakteristikken kan være fødeland, erfaring, alder og så videre. Det finnes mange ulike typer av mangfold man kan fokusere på, men det er ikke alle som er fruktbare å sette fokus på når man skal forske på verdien av mangfold i forhold til det å øke innovasjonsevnen. Derfor har internasjonal forskning på dette område...

Les videre her.