Nasjonal konferanse om mangfoldsledelse arrangert av Seema AS
 

Mangfoldsledelse 2020

 
Banner_3.jpg
 


 Mangfoldsledelse 2019

Norske organisasjoner har til gode å jobbe strategisk med mål og tiltak for å øke og bruke mangfoldet optimalt. Det stopper ved tallfesting av minoriteter og kjønn. Organisasjoner bør jobbe proaktivt for å benytte humankapitalen optimalt samt planlegge kompetansen for fremtidig vekst.

På konferansen vil ledende organisasjoner og personer innen mangfoldsledelse dele hvordan de jobber for å utløse potensialet i mangfoldet, eller hvordan de har utviklet eller transformert sin organisasjonskultur for å benytte alle ressursene optimalt.

 
Mangfoldsledelse2018-014.jpg
Mangfoldsledelse2018-023.jpg
Mangfoldsledelse2018-034.jpg
Mangfoldsledelse2018-038.jpg

PÅ SCENEN


Panelsamtale

 
IdarKreutzer_edit.jpg

“De som ikke ser behovet for mangfold, vil komme dårligere ut i konkurransen om kunder og ansatte. Ansatte og ledere må speile kundemassen for å forstå kundene sine – spesielt i et marked som er i så rask endring.”

Konferansen åpnes av Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge.

 

Disse deltar på konferansen

Konferansen avholdes på Stratos, Youngstorget 2A, 0181 Oslo