Derfor er mangfold og mangfoldsledelse viktig

 

Loveleen Rihel Brenna - grunnlegger Seema - har lang erfaring innen mangfold og mangfoldsledelse, men brenner fortsatt for å sette fokus på hvorfor det er viktig. Faktisk mener hun det er enda viktige nå enn før at ledere prioriterer mangfold på arbeidsplassen.

Loveleen Med Mikrofon_uten.JPG

- Økt mobilitet i verden, økt samarbeid på tvers av landegrenser og økt internasjonal business, byr på nye muligheter og nye utfordringer. Det store mangfoldet blant kunder, brukere, markedene, samarbeidspartnere, underleverandører, konkurrenter og internasjonale eiere stiller nye krav til ledere og virksomheter, forteller Loveleen.

Verdiøkning
Loveleen er klar på at økt mangfold kommer med mange fordeler. Hun forteller hvordan virksomheter tjener på mangfold, forutsatt at ledere vet hvordan de skal skape en arbeidskultur som ser hvert individ og som gir ansatte mulighet til å bruke hele seg.

 - God mangfoldsledelse fordrer økt trivsel, motivasjon, effektivitet, innovasjonskraft og konkurransefortrinn. Det betyr en positiv effekt på bunnlinjen, sier Loveleen.

Mangfold er også viktig på individnivå. Ved å søke etter mennesker som kan bidra med mangfoldet på arbeidsplassen, vil arbeidsplasser bidra til at flere som i dag står utenfor arbeidslivet få jobb. De får brukt sin kompetanse og kunnskap og får lønnet arbeid som igjen gir økt livskvalitet. Det vil ikke bare ha en positiv effekt på enkeltindividet men på hele familier og samfunn. Det er dessverre fortsatt slik at Ola og Kari går foran Mohammed og Aroj i mange jobbkøer.

 - Jeg brenner for dette feltet fordi det ligger en gullgruve av muligheter, ressurser og kompetanser som kan gjøre Norge enda mer konkurransedyktig og verdensledende på å benytte potensialet i mangfoldet, avslutter Loveleen.

 
Ann Andersen