Regjeringen tar i bruk Standard for ledelsessystem for mangfold

 

Regjeringens integreringsstrategi er nå blitt lansert:

Mangfoldsperspektivet og mangfoldsarbeidet i virksomheter foreslås styrket gjennom en rekke tiltak:

  1. ta i bruk ny standard for mangfoldsledelse. I 2018 ble den nyutviklede standarden for mangfoldsledelse lansert Standarden er et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng Regjeringen vil bidra til standarden gjøres kjent og tas i bruk

  2. videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering

Regjeringen vil videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering, og annet mangfoldsarbeid i virksomheter.

Likestillingsarbeid må omfatte likestilling blant alle innbyggere, ikke bare mellom kvinner og menn. Mangfold, må omfatte kjønnsmangfold også, ikke bare alder, funksjonsnivå, kulturelt eller etnisk mangfold, sier Loveleen Rihel Brenna.

43494501_10212900306721643_4395409006047264768_o.jpg

Første standard i verden

I 2016 tok Brenna kontakt med Standard Norge og etterlyste en standard for ledelsessystem for kjønnslikestilling og mangfold. De bekreftet at det ikke fantes og det ble satt sammen en komité for å utvikle verdens første standard for ledelsessystem for mangfold. Komiteen ble ledet av Loveleen Rihel Brenna. Standarden ble ferdigstilt i august 2018, NS 11201, en nasjonal standard som følger ISO mal.   

Det er gledelig å se at regjeringen setter anvendelsen av standarden som et av de viktigste verktøyene for å lykkes innen området «Arbeid» i integreringsstrategien.

Den norske standarden er nå i ISO-sekretariatet i USA, og blir sendt på høring i over 180 land.