Mangfoldsledelse

Eneste nasjonale konferansen som setter fokus på mangfoldsledese

 
 Derfor er mangfold og mangfoldsledelse viktig

Derfor er mangfold og mangfoldsledelse viktig

FAKTA

 Mangfoldsledelse 2018

På konferansen 24. april vil du få økt kunnskap om:

  • hva mangfoldsledelse er
  • hvordan mangfold og verdiskaping henger sammen
  • hvordan teams med stort mangfold må ledes for å få utløst innovasjonskraften
  • verktøyer som du kan ta i bruk med en gang
 

Mangfold er verdiskapende. Trond Riiber Knudsen på konferansen 2016.

 
Foto Mariell Midtb+© B+©yum_Kikkut_Forsker Marte Cecilie__2.jpg

Q&A med Marte C. W. Solheim

Q: Hvordan kan mangfold defineres?
A: Man er ikke mangfoldig alene, men man er mangfoldig i en gruppe, og da ved at man sammenligner en eller annen karakteristikk opp mot de andre i gruppen. Denne karakteristikken kan være fødeland, erfaring, alder og så videre. Det finnes mange ulike typer av mangfold man kan fokusere på, men det er ikke alle som er fruktbare å sette fokus på når man skal forske på verdien av mangfold i forhold til det å øke innovasjonsevnen. Derfor har internasjonal forskning på dette område...

Les videre her.

 

Program

OPPDATERES LØPENDE

Registrering fra 08.00.


09.00 - 09.20

kristin-holm-jensen-hoyde.jpg

Kristin Holm Jensen

Åpning ved statssekretær hos kunnskapsdepartementet.

Foto av Marte Garmann

09.20 - 09.50

Loveleen Rihel Brenna 012.jpg

Loveleen Rihel Brenna

Mangfold betyr business og effektivitet. Hvordan utløse potensialet i mangfoldet? Hva er mangfoldskompetanse hos ledere og ansatte

 

09.50 - 10.10

Hege Schøyen Dillner.jpg

Hege Schøyen Dillner

Mangfold i teamene våre skaper innovasjon og de beste løsningene for våre kunder. Samspillet mellom ulike fag og perspektiver skaper merverdi.

 
 

Pause

 

10.25 - 10.45

Linda Hofstad Helleland.jpg

Lansering av FiftyFifty

Presentasjon av tiltaksrapporten FiftyFifty ved Tove Selnes, HR-direktør i Storebrand og Beate Karlsen, direktør i AFF. Overrekkelse av rapporten til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Kort introduksjon til paneldebatten.

Foto: Martin B. Andersson

 

10.45 - 11.15

BeateKarlsen.jpg

Paneldebatt

Jan Erik Saugestad (konserndirektør, Storebrand),  Hege Schøyen Dillner (konserndirektør, Veidekke) Merete Smith (generalsekretær Advokatforeningen), Nils-Andreas Stensønes (kontreadmiral, Forsvaret) og Kjersti Aas (Sustainability Development Director, Yara). Ledes av Beate Karlsen, direktør i AFF.

 
 

Lunsj

 

12.00 - 12.20

MarteCWSolheim.jpg

Marte Solheim

Kevin Sullivan (Apple) sa en gang «når man er omringet av likhet, så produserer man bare variasjoner av det samme». Martes forskning viser at mangfold kan føre til innovasjon, eksport og internasjonalt samarbeid. 

 

12.20 - 12.40

IMG_0188.jpg

Jens M. Nilsen

Legge grunnlaget for mangfoldsledelse i en global bedrift.

 

 

12.40 - 13.00

Thomas Norland.jpg

Thomas Norland

Vil sette mangfold i bygg- og anleggsnæringen i system.

 
 

Pause

 

13.10 - 13.30

Julia Lindland.jpg

Julia Lindland

Fordeler ved å være annerledes og representere mangfoldet. Gjennom min karriere har jeg erfart mange fordeler ved å være kvinne blant menn, men også som norsk blant andre nasjonaliteter eller hvit blant andre hudfarger eller ingeniør blant andre yrker. 

 

13.30 - 13.50

Christopher_Fuerst_07.jpg

Christopher Weber-Fürst

Vi trenger ikke diskutere lengre om det er lønnsomt med flere kvinner i toppledelse for det vet vi er riktig. Spørsmålet er hvorfor skjer det ikke raskere?

 

13.50 - 14.05

Erik Winther DSC_3800.jpg

Erik Winther

Presentasjon av standard for ledelsessystem for mangfold.

 
 

Pause

 

14.15 - 14.35

Malin Rygg.jpg

Malin Rygg

Leder tilsyn for universell utforming av IKT Difi

 

14.35 - 14.50

IMG_6469.jpg

Arooj Daar og Christa Nimbona

Deler sine erfaringer og sin reise i Seemas talent- og mentorprogram.

 

14.50 - 15.00

Loveleen Rihel Brenna 012.jpg

Avslutning av konferansen

 

Mangfoldsledelse 2018

Arbeidsmarkedet er og vil bli mer mangfoldig. Økt arbeidsinnvandring, fokus på kjønnsbalanse, og flere generasjoner på arbeidsplassen er bare noen av temaene som blir stadig mer aktuelle for ledere i offentlig og privat sektor. Et økt mangfold på arbeidsplassen gir mulighet for økt verdiskaping, men det krever at ledere har kunnskap til å forstå, anvende og lede ulikhetene i mangfoldet. Mangfoldsledelse 2018 er stedet for deg som ønsker å møte mangfold på en bedre måte og samtidig tilegne deg kunnskap om hvordan det kan knyttes til verdiskaping.

 
McKinsey_korrigert.jpg
 

Foredragsholdere

 
Back_foredragsholdere.jpg

Mangfoldsledelse 2018 støttes av Azets

 

azets_logo_L (1).jpg

“I Azets er vi opptatt av fremtiden. Dette utspiller seg i måten vi arbeider på med både teknologi og mennesker. Vi tror på mangfoldsledelse og støtter helhjertet det arbeidet Seema utfører. 

Dette er Azets: 

Azets er den ledende leverandøren av teknologi og tjenester innenfor regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Vi løser våre kunders virksomhetskritiske oppgaver, slik at de kan jobbe raskere, bli mer fleksible og fokusere på sin kjernevirksomhet.

Kort fortalt – vi hjelper våre kunder med å jobbe smartere.”