Erik Winther

Erik er utdannet Master of Science fra Handelshøjskolen i København. Han ble ved årsskiftet ansatt som leder for forretningsutvikling i Standard Norge, og har siden 2008 jobbet som partner/director i Rokade og KPMG. Erik har tidligere vært bl.a. kjededirektør for Jernia, styreleder for Light House AS, prosjektleder for PricewaterhouseCoopers og Operational Manager for IKEA Norge.

Han har 22 års erfaring innenfor forretningsutvikling, omstilling og prosesser i forbindelse med gjennomføring av strategi, effektivisering i større nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Read More
Julia Lindland

Fabrikkdirektør hos Yara for en av verdens største ammoniakk- og ureafabrikker.

Har jobbet store deler av karrieren utenlands i mannsdominerte miljøer, og har derfor stor internasjonal erfaring.

Julia har erfart at mangfold resulterer i endring, forbedring og uforutsigbarhet med positivt fortegn. I og med at hun har jobbet i mannsdominerte miljøer har hun erfart at det er store fordeler i å være annerledes og representere mangfoldet

Read More
Christopher Weber-Fürst

Sertifisert evolutionary coach, leder- og organisasjons utvikler.

Christopher har 15 års erfaring som ledercoach med spesielt fokus på karrierecoaching for kvinner. Bor til daglig i Tyskland og har jobbet mye internasjonalt med mennesker og organisasjoner. 

"Ønsker vi å skape den verden vi vil overlate til våre barnebarn er den eneste veien for å nå dette gjennom å gi kvinner og menn de samme muligheter."

Read More
Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

Marte er postdoktor ved senter for innovasjonsforsking/Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger.

Hun har det siste tiåret forsket på hvordan ulike former for mangfold påvirker ulike former for innovasjon, og det på ulike måter. Solheim disputerte for doktorgraden i 2017, og i den fokuserte hun særlig på hvordan utenlandsk arbeidskraft kan medvirke til innovasjon og eksport.

Read More
Christa Nimbona

Christa jobber i dag som prosjektassistent i Elkem Technology i Kristiansand. Hun er utdannet ingeniør fra Universitet i Agder (UIA i Grimstad) og EPF (Ingeniørskole i Paris).

Christa var med i Seema´s talent- og lederutviklingsprogram fra 2015 til 2017.

Read More
Malin Rygg

Malin Rygg er leder for tilsyn for universell utforming av ikt i Difi. Malin er jurist med erfaring fra blant annet Konkurransetilsynet og har tidligere jobbet som advokat og dommer.

Malin har jobbet i Difi siden 2010, og hun har siden 2013 ledet tilsynet i Difi. Tilsynet jobber for inkludering på den digitale arena, og formålet er å sørge for likeverdig samfunnsdeltagelse for den enkelte.

Read More
Jens Martinus Nilsen

Jens Martinus Nilsen er Senior HR Business Partner hos Gard AS. Han er ledelsens representant for Gard AS sin Diversity Committee, har mange års erfaring med utvikling av ledere og organisasjonskultur og besitter stor internasjonal erfaring.

Nilsen har tidligere jobbet internasjonalt med lederutvikling og kompetanseutvikling hos DNV GL, både internt i organisasjonen og overfor deres kunder. Han har dessuten jobbet flere år som offiser i Sjøforsvaret.

Read More
Ann Andersen
Hege Schøyen Dillner

Hege er Konserndirektør, HR og Bærekraft i Veidekke ASA og har hatt ledende stillinger i Utdanningsdirektoratet, Aker Solutions og Capgemini. Hun har arbeidet med endringsledelse i ulike bedrifter i grensesnittet kompetanse, ledelse, ny teknologi og grønn omstilling.

I tillegg har hun erfaring med lederutvikling internasjonalt og samarbeidet med teknologipartnere i bl.a USA, UK og India. 

Read More
Ann Andersen
Arooj Dar

Arooj jobber som internrevisor hos Skandinaviska Enskilda Banken. Hun er utdannet Siviløkonom fra London, og har tidligere erfaring som rådgiver hos Gjensidige. 

I tillegg er hun bydelsrepresentant for Sødre Nordstrand, og har vært med i Seema's talent- og lederutviklingsprogram fra 2015 til 2017.

Read More
Loveleen Rihel Brenna

Loveleen er daglig leder i Seema AS. Hun har tidligere vært leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fra 2004 til desember 2011. Hun ledet også Kvinnepanelet for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, og Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet (NOU 10: 8 Med forskertrang og lekelyst).

I tillegg har Loveleen ledet komiteen som har utviklet nasjonal standard for ledelsessystemer for mangfold hos Standard Norge.

Read More