Loveleen Rihel Brenna

 
Loveleen Rihel Brenna 012.jpg

Loveleen Rihel Brenna

Loveleen er daglig leder i Seema AS. Hun har tidligere vært leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) fra 2004 til desember 2011. Hun ledet også Kvinnepanelet for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, og Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet (NOU 10: 8 Med forskertrang og lekelyst).

I tillegg har Loveleen ledet komiteen som har utviklet nasjonal standard for ledelsessystemer for mangfold hos Standard Norge.