Malin Rygg

 
Malin Rygg.jpg

Malin Rygg

Malin Rygg er leder for tilsyn for universell utforming av ikt i Difi. Malin er jurist med erfaring fra blant annet Konkurransetilsynet og har tidligere jobbet som advokat og dommer.

Malin har jobbet i Difi siden 2010, og hun har siden 2013 ledet tilsynet i Difi. Tilsynet jobber for inkludering på den digitale arena, og formålet er å sørge for likeverdig samfunnsdeltagelse for den enkelte.