Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim

 
MarteCWSolheim.jpg

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim 

Marte er postdoktor ved senter for innovasjonsforsking/Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger.

Hun har det siste tiåret forsket på hvordan ulike former for mangfold påvirker ulike former for innovasjon, og det på ulike måter. Solheim disputerte for doktorgraden i 2017, og i den fokuserte hun særlig på hvordan utenlandsk arbeidskraft kan medvirke til innovasjon og eksport.

Foto: Asbjørn Jensen, UiS