Thomas Norland

 
Thomas Norland.jpg

Thomas Norland 

Thomas er kompetansesjef i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Han har jobbet i EBA siden 2004, og bakgrunn innen anleggsfag.

Jobber til daglig med utdannings- og kompetansepolitikk.

Stort fokus på yrkesfaglige utdanninger og lærlingordninger, samt teknisk fagskole, bachelor- og masterutdanninger.