Helga Aune

 
Helga.jpg

Helga er advokat og jobber som direktør i PwC.

Helga har bakgrunn som forsker og advokat. Hun fikk YS likestillingspris i 2013 for doktorgraden: “Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag”. Der beskrev hun hvordan enkeltindivider kun har begrenset påvirkningsmulighet når rammebetingelsene i arbeidslivet er stramme. De som kan endre rammebetingelsene er virksomhetene. 

Helga utgir ny bok i 2019: Like læringsmuligheter i barnehage og skole. Hvordan tradisjonelle kjønnsrollemønstre hindrer like læringsmuligheter. Her viser hun hvordan likestilling og mangfoldsperspektivet må inn i pedagogikken. Til daglig leder Helga arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet PwC AS.

LinkedIn
Nettside

 
Ann AndersenSAP, anka, wittenberg