Marte C.W. Solheim

 
Marte.jpg

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er postdoktor ved senter for innovasjonsforsking/Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger.

Solheim har det siste tiåret forsket på hvordan ulike former for mangfold påvirker ulike former for innovasjon, og det på ulike måter. Solheim disputerte for doktorgraden i 2017, og i den fokuserte hun særlig på hvordan utenlandsk arbeidskraft kan medvirke til innovasjon og eksport.

LinkedIn